Platelet-rich Plasma

Platelet-rich Plasma

Platelet-rich Plasma – Autologous Conditioned Plasma Pod těmito termíny se skrývá alternativní metoda léčení úrazů a degenerace kloubní chrupavky, která má svůj původ v USA. Sportovní lékaři přišli na myšlenku, že krevní destičky mají nejen a schopnost hojit...
Patellární syndrom

Patellární syndrom

Patellární syndrom Přesná etiologie tohoto syndromu není známá. Nejvíce se však příčina vzniku syndromu připisuje zvětšení Q úhlu. Jedná se o průsečík přímek ze spina iliaca anterior superior přes střed pately a přímky vedené z tuberositas tibie přes střed pately osou...
Ošetřování poraněných chrupavek a svalů

Ošetřování poraněných chrupavek a svalů

Ošetřování poraněných chrupavek a svalů Poranění bývají způsobena úrazem, jednorázovým či menším, ale opakovaným poraněním ramene při sportovních nebo pracovních aktivitách. V případě chrupavek je znovuobnovení kvalitního kloubního povrchu bohužel stále ještě plně...
Ošetření zbujelé výstelky při zánětech kloubu

Ošetření zbujelé výstelky při zánětech kloubu

Ošetření zbujelé výstelky při zánětech kloubu Zde je nutno rozlišit typ zánětu a podle toho pak i typ operačního výkonu. Pokud jde o zánět způsobený infektem (septický zánět), pak je třeba nejprve a co nejrychleji vyhubit bakterii způsobující zánět. K tomu slouží celá...
Mediopatelární plika

Mediopatelární plika

Mediopatelární plika Pozůstatek embryonáního vývoje kolenního kloubu, který se vyvíjí ze tří váčků. Může mít různou podobu – od drobné řasy po silný vazivový pruh. Sama o sobě nedělá problémy. Ty nastanou teprve tehdy, když se nějakým způsobem poraní – tehdy hovoříme...