Mediopatelární plika

Pozůstatek embryonáního vývoje kolenního kloubu, který se vyvíjí ze tří váčků. Může mít různou podobu – od drobné řasy po silný vazivový pruh. Sama o sobě nedělá problémy. Ty nastanou teprve tehdy, když se nějakým způsobem poraní – tehdy hovoříme o syndromu. Pacienti cítí lupání, otok, bolestivost. Léčba je zprvu konzervativní:

– Taping
– Fixace
– Kryto terapie
Při opakovaných potížích pomůže artroskopické odstranění pliky.