Bursitis subacromialis

Jedná se o velmi časté onemocnění ramenního kloubu. Bursitida je zánět tíhového váčku (bursy). Tyto váčky se nacházejí mezi svaly nebo v oblasti kloubů. Mají za úkol lubrikovat a odlehčovat tření mezi kostmi, šlachami a úpony svalů v blízkosti kloubů a napomáhají tak jejich pohybu. K bursitidě dojde, pokud se tento váček zanítí a jakýkoliv pohyb kloubu se stává bolestivým. Příčin tohoto onemocnění je několik:

  • úraz při sportu
  • při pád z kola
  • pád na lyžích a mnoho dalších
  • opakovaná zátěž kloubu při činnosti spojené se zvedáním břemen nad hlavu nebo do úrovně ramen

Další příčinou mohou být změny v oblasti ramenního kloubu po 40. roce věku, tvorba narůstků na spodní ploše nadpažku a rozvolnění rotátorové manžety a snížená kvality tkáně manžety.
Tu tvoří celkem 5 krátkých svalů, které vlastně  startují pohyb v rameni a které jsou v průběhu života velmi namáhány.

Léčba

Léčba je zprvu konzervativní. Úlevu může přinést obstřik burzy a ramene kortikoidem s lokálním anestetikem, krátkodobá fixace ramene a rehabilitace. Obávanou komplikací tohoto onemocnění je ztuhnutí ramene spojené s prudkou hlavně noční bolestivostí, tzv. zmrzlé rameno.
Pokud se potíže vracejí, rameno bolí zvláště v noci , jsme někdy nuceni poškozenou a změněnou tkáň subakromiální burzy odstranit  artroskopicky.
Mechanické zúžení subakromiálního  prostoru se rozšíří pomocí speciálního nástroje (shaveru), který tkáň brousí a zároveň odsává (subakromiální dekomprese). Kloub je při operaci vypláchnut, což přispívá k hojení. Zánětlivé faktory, zbytky tkáně, které kloub dráždí, jsou odstraněny.
Po operaci často následuje rehabilitace.