Hallux valgus – vbočený palec

Tzv. vbočený palec je velmi častým ortopedickým onemocněním. Nejde o vrozenou vadu, vrozené jsou pouze dispozice k ní a to zejména u žen. Jde o široké přednoží a varozní postavení I. záprstní kosti. Palec má poté tendenci “vracet se zpět ” a tvoří se typická deformita. Jistý je vliv nevhodné obuvi.

Predispozice ke vzniku valgozního palce může být dána i různou délkou a vzájemným poměrem článků prstů a jednotlivých metatarsů. U některých lidí je palcový metatars zkrácen, zatížení při stoji a chůzi se tedy přenáší více na hlavičky II. a III. metatarsu, jejichž přetížení vede k bolesti – metatarsalgii. Valgosita palce vede i k jeho rotaci, palec je někdy uhnut pod ostatní prsty. Téměř vždy jsou přítomny ostatní deformity jako kladívkové prsty, příčné plochonoží s hyperkeratozami na plosce.

Operace dělíme na výkony korigující přímo osu kosti (osteotomie), část kosti odstraňující a výkony na tzv. měkkých tkáních, tj. pouzdru a šlachách v okolí kloubu.