Tenisový loket

Vzniká opakovaným podprahovým přetěžováním společného úponu extenzorů předloktí. Velmi časté je, jak sám název napovídá, u sportovců, ale i u manuálně pracujících, kteří jsou nuceni vykonávat jednotvárnou namáhavou činnost při práci.

Bolest je zprvu jen občasná a rychle mizí. Poté je však chronická a nemocného velmi stresuje. Někdy je nutno vyhledat lékařské ošetření. Léčíme obstřiky, dlahou, bandážemi, rehabilitací. Vážnější případy jsou indikovány k léčbě tzv. rázovou vlnou, případně k operaci spočívající v protětí bolestivého úponu extenzorů předloktí.

MUDr. Zdeněk Faltus ortopedie s.r.o.
Vrchlického 2497/57
586 01 Jihlava 1
Tel: +420 774 640 048
E-mail: objednavky@zfaltus.cz

MUDr. Zdeněk Faltus ortopedie s.r.o.
Vrchlického 2497/57
586 01 Jihlava 1
Tel: +420 774 640 048
E-mail: objednavky@zfaltus.cz