Poranění rotátorové manžety

Rotátorová manžeta je tvořena úponem 4 svalů na hlavici kosti pažní. Jejím účelem je stabilizace hlavice v kloubní jamce a je zodpovědná za zvednutí ramena nad 60 stupňů.

Poranění vzniká pádem na rameno, prudkým švihem (tenis, golf). Rameno při zdvihu bolí, je omezená schopnost zdvihnout paži vlastní silou nad 60 stupňů, případně oslabení síly zdvihu. Rameno vykazuje noční a ponámahovou bolestivost.

Velmi často bývá poranění rotátorové manžety nesprávně diagnostikováno a tím pádem i léčeno. Je třeba velmi pozorně odebrat anamnezu a pečlivě pacienta klinicky i opakovaně vyšetřit.

Diagnostika:

  • RTG (k vyloučení vytržení úponu svalu i s kostním fragmentem)
  • ultrazvuk (prokáže rozsah trhliny v manžetě, velikost rozestupu konců manžety, prokrvácení prostoru pod klíční kostí)
  • klinické testy + vyšetření lékařem

Terapie:

  • částečné trhliny – ortéza, klid 4 a více týdnů, NSA tablety i masti
  • kompletní trhlina do 2 cm – artroskopické ošetření
  • masivní trhliny nad 2 cm – otevřená operace (reinzerce úponu), příp. plastika defektu např. částí deltového svalu dle Apoila

Poranění rotátorové manžety

Poranění rotátorové manžety

Poranění rotátorové manžety

Poranění rotátorové manžety

Poranění rotátorové manžety

Dole viditelná trhlina rotátorové manžety

Okraj kloubní jamky a pohled na manžetu rotátorů
Ramenní kloub
Úpon šlachy dlouhé hlavy bicepsu s již patrným rozvlákněním – opotřebováním
Zánět úponu dlouhé šlachy bicepsu

MUDr. Zdeněk Faltus ortopedie s.r.o.
Vrchlického 2497/57
586 01 Jihlava 1
Tel: +420 567 574 536
E-mail: objednavky@zfaltus.cz

MUDr. Zdeněk Faltus ortopedie s.r.o.
Vrchlického 2497/57
586 01 Jihlava 1
Tel: +420 567 574 536
E-mail: objednavky@zfaltus.cz