Mediopatelární plika

Pozůstatek embryonáního vývoje kolenního kloubu, který se vyvíjí ze tří váčků. Může mít různou podobu – od drobné řasy po silný vazivový pruh. Sama o sobě nedělá problémy. Ty nastanou teprve tehdy, když se nějakým způsobem poraní – tehdy hovoříme o syndromu. Pacienti cítí lupání, otok, bolestivost. Léčba je zprvu konzervativní:

  • Taping
  • Fixace
  • Kryto terapie

Při opakovaných potížích pomůže artroskopické odstranění pliky.

MUDr. Zdeněk Faltus ortopedie s.r.o.
Vrchlického 2497/57
586 01 Jihlava 1
Tel: +420 774 640 048
E-mail: objednavky@zfaltus.cz

MUDr. Zdeněk Faltus ortopedie s.r.o.
Vrchlického 2497/57
586 01 Jihlava 1
Tel: +420 774 640 048
E-mail: objednavky@zfaltus.cz