Platelet-rich Plasma – Autologous Conditioned Plasma

Pod těmito termíny se skrývá alternativní metoda léčení úrazů a degenerace kloubní chrupavky, která má svůj původ v USA.

Sportovní lékaři přišli na myšlenku, že krevní destičky mají nejen a schopnost hojit rány, ale že obsahují celou řadu dalších látek mj. derivátů kyseliny prostanové (prostaglandinů). Tyto prostaglandiny ovlivňují v organismu celou řadu dějů, mimo jiné činnost ledvin, jater a cévního systému. Podílejí se také na hojení ran a obraně organismu proti infekci.

Od této myšlenky zbýval jen krok k tomu, vyzkoušeli tento poznatek v praxi. Pacientova krev se odstředí za vysokých otáček – 3800 ot./min. po dobu 10 minut. To umožní oddělit červené krvinky od bílých, krevních destiček a krevní plazmy. Tato kondiciovaná plazma je poté zpětně aplikována pacientovi do kloubu. Může být aplikována i z kosmetických důvodů, například v podobě mikroinjekcí k zlepšené tónu pokožky nebo k terapii vrásek.

V současně době používáme jednorázové sety firmy easyMed, které jsou vyráběny v Izraeli. Tyto sety splňují nejpřísnější hygienické podmínky, vše je na jedno použití a nic se nesterilizuje. Plazmu je možno aplikovat zpravidla párově do velkých, ale i menších kloubů. Většinou aplikujeme jednu injekci, výjimečně druhou podle přání pacienta s odstupem 3–4 měsíců. Jde o biologickou léčbu, její účinek je pozvolný, nelze očekávat okamžitý zázrak. Dosavadní zkušenosti jsou dobré. Tato terapie je vhodná k doléčení po artroskopiích, po větších úrazech, pro pacienty s artrozou do II–III stupně podle Kellgrena.