Odstranění subakromiální bursy a uvolnění prostoru pod nadpažkem

Operace se provádí artroskopem či otevřenou cestou, kdy s pomocí shaveru či vaperu odstraníme poškozenou výchlipku (váček) v oblasti nad samotným kloubem a zároveň zvětšíme prostor v dané oblasti odstraněním části nadpažku. Tím dochází k uvolnění pohybu v kloubu samotném.
Bursitis SC
Impingement