Koblační chondroplastika

Koblační chondroplastiku vyvinula společnost Arthrocare. Vyvinula malé nástroje (hůlky), které lze použít v koleni při operaci klíčovou dírkou (artroskopii). Tyto hůlky mají ve svém hrotu elektrody; přes elektrody v hůlce prochází elektrický proud, který přehřívá ionty sodíku ve slané vodě (fyziologickém roztoku), která se při artroskopii proplachuje kolenem. Tím se na hrotu hůlky vytvoří sodíková plazma.

Toto plazmatické pole je velmi malé a uzavřené, ale extrémně horké – při teplotách přes 3000 stupňů C. Při průchodu v blízkosti povrchu poškozené chrupavky plazma roztaví povrch chrupavky, ale nezpůsobí tepelné poškození hlubších vrstev tkáně. Tím se velmi účinně vyhladí povrch drsné poškozené chrupavky a stabilizuje se poškozená tkáň – podobně jako když se pomocí letlampy upravuje odlupující se barva odlupující se z rezavých vrat.

Zejména hůlky Arthrocare jsou podle mého názoru zdaleka nejlepšími hůlkami svého druhu na trhu, protože mnohé hůlky jiných firem mohou potenciálně výrazně zahřívat přilehlé tkáně, což může skutečně způsobit jejich poškození.

Hůlky Arthrocare však mají mnohem fokálnější účinek a teploty, kterým je okolní chrupavčitá tkáň vystavena, jsou mnohem nižší, přičemž se spustí alarm, pokud teploty dosáhnou i poměrně nízkých zvýšených hodnot (např. 42 stupňů C). Termín „koblace“ vychází ze skutečnosti, že hůlky mohou ablovat tkáň a také ji koagulovat.

 
Coblation