Terapie radiální rázovou vlnou enPuls Zimmer

Terapie radiální rázovou vlnou

Rázová vlna, je v principu mechanická tlaková vlna, která působí přímo na tkáně. Jde o terapeutický postup, který se velmi rozšiřuje a využívá se k léčení různých problémů se svaly, šlachami a šlachovými úpony.

Tento postup se vyvinul z původní metody bezoperačního rozrušování ledvinných kamenů až k efektivní terapeutické ortopedické metodě. Účinnost této terapie byla během posledních 10 let popsána a potvrzena v mnoha mezinárodních studiích.

Oblast využití

Metoda se zpravidla používá při povrchovém ošetření u:
• myofasciálních Trigger bodů
• tendinitis ramene / impingement ramene
• radiální & ulnární epicondylitis
• fasciitis plantaris / patní ostruha
• bolesti zad / Lumbago
• bursitis trochanterica
• achillodynie

Obory využití

• Ortopedii / sportovní medicíně
• Fyzioterapii
• Osteopatii / chiropraxi
• Traumatologii
• Specialisti pro léčbu bolesti
• Sportovní fyzioterapeuti / maséři

Cíle ošetření

• redukce bolesti
• odstranění příčiny bolesti
• ovlivnění svalového napětí
• podpora látkové výměny
• funkční zlepšení tkáňových struktur
• aktivizace regeneračních procesů
• posílení trofiky a vaskularizace

Metody terapie rázovou vlnou

Existují dva základní rozdílné postupy ve vzniku a užití rázových vln.

ESWT -> extrakorporální terapie rázovou vlnou, také známá jako fokusovaná rázová vlna

• tlakový impuls vzniká jiskrovým výbojem nebo elektromagnetickým výbojem
• extrémně krátký nástupní čas impulsu s nárůstem (tsunami efekt) tlakové vlny v tkáni
• velmi vysoká energie impulsu (až k 120 MPa)
• fokusace energie na jeden bod až na140 mm vzdálený od původního impulsu
• vznik cílené kavitace
• hluboké ošetření fokusací
• užití zpravidla pod UZ kontrolou a anestezií
• vyšší náklady na přístroj s nižší životností generátoru impulsů

Původně tato metoda pochází z metody rozrušování ledvinných kamenů (litotrypse). Fokusace čočkou slouží k tomu, (dojde jen k nepatrnému zachycení energie v tkáni nad ošetřovanou oblastí), že nedojde k poškození a relevantní množství energie působí v hloubce.

RSWT -> radiální rázová vlna – terapie

• tlakový impuls, zpravidla vzniká urychleným projektilem (balisticky)
• nástupní čas tlakového impulsu je delší než u ESTW, bez nárůstu tlakové vlny
• vysoká energie impulsu (až k 15 MPa)
• nepatrný čas vzestupu a množství energie nevede ke vzniku kavitace
• přenos na tkáň přes hlavici s rozdílným průměrem a geometrií
• rozšíření tlakové vlny v tkáni radiálně od přenosného bodu, s absorpcí v hloubce tkáně
• fokusace jen přímo pod aplikátorem
• průnik do tkáně do hloubky 35-40 mm

Množství energie je řízeno rozdílným urychlením projektilu. Množství energie v tkáni je definováno více faktory jako plocha, tlak a tvrdost projektilu a nárazová destička.

Účinky rázové vlny

Hypotéza účinku

Mechanická tlaková vlna s extrémně krátkým nástupním časem (šoková vlna), která je vedena v tkáni (koppelung). Mechanická energie se rozšiřuje v tkáni a vyvolává absorpcí energie různé reaktivní tkáňové procesy.

Obdobně to platí u radiální rázové vlny, ale s menším množstvím energie a delším impulsem – nástupním časem. První užití v ortopedické oblasti bylo provedeno s přístroji, které rozrušovali ledvinové kameny.

Existuje názor, že terapie rázovou vlnou účinkuje rozrušením tkáně v oblasti malých struktur (mikrokavitace).

Bylo docíleno pozitivních účinků při množství energie, které nemůže vyvolat žádné tkáňové rozrušovací procesy. Ostatní projevy zlepšení při ošetření rázovou vlnou musí být posouzeny s velkou odpovědností.

Aktuálně se vědci snaží objasnit tyto hypotézy: Léčení event. zlepšení obtíží a vznik regeneračních procesů byly popsány po cíleném rozrušení tkání.

Nové využití

Byly docíleny pozitivní účinky při energetické úrovni, která nevyvolává žádné tkáňová narušení. Aktuálně
se vědci snaží toto upřesnit, momentálně jde jen o hypotézu.

Jisté účinky

Jako jisté můžeme stanovit tyto dva přímé účinky:
• Mechanická stimulace – tlakové receptory na kůži a mechanoreceptory svaloviny a kloubů, ovlivňují tonus svaloviny. Zde platí, čím vyšší frekvence, tím větší relaxační účinek.
• Srovnatelné užití TENS proudů pod využitím Gate Control Prinzip (Melzack&Wall) – delší trvalé mechanické dráždění na tlakové/dotykové receptory vede k redukci bolesti, překrytím neurálních regulačních procesů a uvolnění tělních protibolestivých hormonů (endorfinů).

Možné využití

Na základě různých studií a měření produktů látkové výměny, se usuzuje na následující účinné mechanismy vznikající v oblasti buněčné fyziologie:
• zlepšení látkové výměny a mikrocirkulace
• rozpuštění kalcifikovaných fibroblastů
• stimulace produkce kolagenu
• posílení vylučování substance P
• genová exprese, cestování kmenových buněk z mesenchymu

Při nižším množství energie jsou vyvolány jevy v oblasti buněčné fyziologie, jak při fokusované tak i radiální rázové vlně.

Aktuální studie a práce zpracovávají optimální frekvenci a množství energie pro efektivní vyvolání těchto jevů. Momentálně známé výsledky nejsou jednotné. Právě tak ještě nejsou zcela pochopeny a zdůvodněny přesné postupy a reakce uvnitř buněk.

RSTW – rázová vlna neúčinkuje pomocí kavitace, vysoké množství energie a extrémní čas vzestupu – RSTW dodává srovnatelné výsledky s nižšími náklady na pořízení i údržbu.

Výsledky terapie rázovou vlnou

RSTW se již 10 let úspěšně využívá pro pacienty a jsou k dispozici různé studie o využití této metody. Studie ukazují např. při ošetření pacientů s bolestivou fasciitis plantaris pozitivní reakci (tišení bolesti/funkční zlepšení) u 80% pacientů, přičemž přes 70% pacientů udává dobrý až velmi dobrý výsledek. V této souvislosti je zajímavé, že nejvyšší počet pozitivních nálezů je udáváno při nižších až středních stupních energie (2-3 bar, odpovídá u en Pulsu úrovni 2-3, 90 a 120 mJ) a frekvence okolo 10 Hz.

Výsledky ortopedické praxe (Dr.Collins/Jižní Afrika)

osetreni-pristrojem-enpuls

58 pacientů s různými problémy (většinou myofasciální bolestivé syndromy, fasciitis plantaris, tendinosy), ošetřováno průměrně ve 2-5 sezeních, 2000 rázů při sezení, při energetickém stupni 3.

Diskuse

Pro ošetřování povrchových ortopedických problémů se stále více prosazuje užití radiální rázové vlny(RSTW):

Výhody tohoto postupu:

• Skoro stejná efektivita obou postupů ve výsledku ošetření
• nižší náklady při ošetření s RSTW ve srovnání s ESTW – zvláště při ESTW nutné náklady na aplikátor
• generátor rázové vlny (životnost, náklady na hlavici)
• lepší akceptace a tolerance RSTW pacienty, ESTW musí být často aplikována pod anestézií
• nižší nebezpečí poškození při ošetření pacienta

Při povrchově ležící ošetřované oblasti není nutná fokusace – užití radiální rázové vlny je efektivní a má nízké náklady. Radiální rázová vlna účinkuje pomocí energie a ne bolesti nebo cíleným porušením tkáně.

Terapie přístrojem enPuls

enPuls užívá elektromagnetický generátor k výrobě balistické tlakové vlny. To přináší pro uživatele tyto výhody:

  • žádný velký kompresor, který musí být často kontrolován revizemi
  • malý lehký, mobilní přístroj
  • živostnost aplikátoru je výrazně vyšší než u konkurence
  • jednoduchá údržba

enPuls nabízí, při stejném energetickém množství jako srovnatelné přístroje, výrazně příjemnější rázový impuls a proto může být užíván zcela bez analgetik nebo anestetik, také může být doporučen i u přecitlivělých pacientů.

enPuls – aplikátor je ideální pro užití RSTW. Ergonomicky perfektní při jednoruční obsluze, s odpovídající hmotností pro rázové tlumení ve směru pro terapeuta a vysokým přenosem pro pacienta.

Vzhledem k tomu, že se ošetřování spouští nožním spínačem, lze se na ošetření ideálně koncentrovat, precizně  umístit aplikátor a řídit terapii.