Patellární syndrom

Přesná etiologie tohoto syndromu není známá. Nejvíce se však příčina vzniku syndromu připisuje zvětšení Q úhlu.
Jedná se o průsečík přímek ze spina iliaca anterior superior přes střed pately a přímky vedené z tuberositas tibie přes střed pately osou femoru . Úhel větší než 20 stupňů způsobuje při aktivaci m. quadriceps femoris tah pately laterálním směrem a tím vznik hyperprese pately na laterální kondyl femuru.
(Anterior knee pain) syndrom může postihnout osoby každého věku, ale častěji adolescenty nebo mladé sportovce. Další velkou skupinou postižených jsou ženy středního věku, často s mírnou nebo větší nadváhou. Bolest začíná například po jednorázovém přetížení kolenního kloubu. Pacient přichází obvykle s bolestí pod patelou, která se objevuje převážně při chůzi ze schodů, z kopce, při dřepu nebo při dlouhodobé flexi v kolenním kloubu (cestování autem).
Někdy jsou bolesti výraznější při chůzi do kopce a do schodů. Je to dáno tím, že zde je 3x větší zatížení femoropatellárního kloubu.

Závěrem tak klinický stav pacienta může vypadat takto:

  1. Bolest vychází pouze z kolenního kloubu, nikoli z kyčle či bederní oblasti.
  2. Nejsou poškozeny nebo uvolněny zkřížené a kolaterální vazy.
  3. Fyziologická hybnost tibiofemorálního kloubu.
  4. Nejsou poškozeny menisky.

Léčení spočívá v intraartikulární injekci, krátkodobé fixaci, kinesiotapingu . Indikována je rehabilitace, avšak nejlépe až po přesném stanovení diagnozy .Vhodné je například selektivní  posilování čtyřhlavého svalu stehenního.
Při výrazných potížích nezbývá než provést artroskopii s ošetřením poškozené chrupavky.
K doléčení volíme opět nitrokloubní aplikaci preparátů obsahujících hyaluronovou kyselinu nebo PRP.

FP hyperprese
FP kloub
Lateralizace patelly